cách kiếm tiền từ baccarat-Nhóm kéo Baccarat uy tín

cách kiếm tiền từ baccarat-Nhóm kéo Baccarat uy tín

Giá: 705.000 đ

{关键字}

Kích thước: 110 x 110 x 15 cm

Đơn vị:            Cái

Kích thước:        110 x 110 x 15 cm

Số đường nâng:    4

Tải trọng tĩnh:        3000kg

Tải trọng động:    1000kg

Số mặt sử dụng:     1

Qui cách:        1 Cái/Kiện

Nguyên liệu:        HDPE

Màu sắc:            Dương, Đỏ,Vàng, Lá

cách kiếm tiền từ baccarat-Nhóm kéo Baccarat uy tín

{关键字}

Palet 215

100*60*10(cm)

Giá: 245.000 đ

{关键字}

No.896 - Pallet D4-896

 120 x 100 x 15 cm

{关键字}

Giá: 878.000 đ

{关键字}

No.1210 - Pallet D4-1210

120 x 100 x 14,5cm

{关键字}

Giá: 615.000 đ

{关键字}

No.1137 - Pallet D4-1137

110 x 110 x 12,5 cm

{关键字}

Giá: 467.000 đ

{关键字}

No.1092 - Pallet S4-1092

 120 x 120 x 15 cm

{关键字}

Giá: 804.000 đ

{关键字}

No.1203 - Pallet S4-1203

120 x 100 x 7,8 cm

{关键字}

Giá: Liên hệ

{关键字}

No.1202 - Pallet S4-1202

120 x 100 x 7,8 cm

{关键字}

Giá: 669.000 đ

cách kiếm tiền từ baccarat-Nhóm kéo Baccarat uy tín