cách kiếm tiền từ baccarat-Nhóm kéo Baccarat uy tín

cách kiếm tiền từ baccarat-Nhóm kéo Baccarat uy tín

Giá: 263.000 đ

{关键字}

Kích thước: 100 x 60 x 10 cm

Đơn vị:                  Cái

Kích thước:            100 x 60 x 10 cm

Số đường nâng:     2

Tải trọng tĩnh:        1000kg 

Số mặt sử dụng:     1

Qui cách:                 1 Cái/Kiện

Nguyên liệu:             HDPE

Màu sắc:                   Dương, Đỏ,Vàng, Lá

cách kiếm tiền từ baccarat-Nhóm kéo Baccarat uy tín

{关键字}

Palet 215

100*60*10(cm)

Giá: 245.000 đ

{关键字}

Pallet không chân

100*60*3.5(cm)

Giá: 210.000 đ

{关键字}

No.977 - Pallet D4-977

110 x 110 x 15 cm

{关键字}

Giá: 705.000 đ

{关键字}

No.896 - Pallet D4-896

 120 x 100 x 15 cm

{关键字}

Giá: 878.000 đ

{关键字}

No.1210 - Pallet D4-1210

120 x 100 x 14,5cm

{关键字}

Giá: 615.000 đ

{关键字}

No.1137 - Pallet D4-1137

110 x 110 x 12,5 cm

{关键字}

Giá: 467.000 đ

{关键字}

No.1092 - Pallet S4-1092

 120 x 120 x 15 cm

{关键字}

Giá: 804.000 đ

{关键字}

No.1203 - Pallet S4-1203

120 x 100 x 7,8 cm

{关键字}

Giá: Liên hệ

cách kiếm tiền từ baccarat-Nhóm kéo Baccarat uy tín